museumkrant

Kunst- & Museumkrant

De Kunst- & Museumkrant verschijnt één keer per jaar. In de krant brengen wij artikelen onder de aandacht over lopende tentoonstellingen en een vooruitblik op tentoonstellingen die nog zullen komen. Daarnaast vindt u interessante informatie over het wel en wee van de beeldende kunst in de diverse regio's, zo actueel mogelijk en op een manier die aanspreekt bij het grote publiek. Met onze edities maken wij duidelijk dat kunst voor iedereen interessant is.