Privacy

General Promotions vraagt in sommige gevallen om persoonlijke informatie.
Dit wordt uitsluitend gebruikt voor:

  • Het beantwoorden van vragen
  • Het toesturen van informatie materiaal
  • Informatie met betrekking tot een product of dienst

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. General Promotions
geeft u geen garantie op de correctheid en volledigheid van de gegevens,
ontwerpen, juistheid van foto's (kleuren en onderdelen) van deze website.
Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarde rechten worden
ontleend.

Deze website kan in alle browsers worden weergegeven. Ook is deze site
geschikt voor weergave op tablet of telefoon. Mocht u toch problemen
ondervinden kunt u contact opnemen via ons formulier.

De cookies die gebruikt worden op onze site zijn tijdelijk, wij delen geen
informatie met derden.
General Promotions slaat online geen klantengegevens op.

Wijzigingen

General Promotions behoudt zich het recht voor om de informatie op
deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te
wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient
daarom aanbeveling om regelmatig deze disclaimer te raadplegen
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.